UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél az volt, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. Az elvégzésre került rekonstrukciós munkák a cserje irtás, nádkaszálás, gaz kaszálás, műtárgykarbantartás, depónia rendezés, iszapoló kotrás, és járóút építés a csatorna 0+700 – 2+500 szerelvények közötti szakaszán.