UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. A tervezett fenékszint, és az ideiglenes, valamint a bajusz csatornák bekötés végleges kialakítás érdekében a csatornán kotrási munkák kerültek elvégzésre. A csatornán még az alábbi rekonstrukciós munkák lettek elvégezve: cserjeirtás, nádkaszálás, gaz kaszálás, járóútépítés, depónia rendezés (1218 m3*0,8 =973,6 m3 kiszáradt iszap került a helyszínen elrendezésre) és műtárgy átépítés. Az Árpádhalom – Pusztai csatorna felújítása által 300 ha nagyságú mezőgazdaságilag művelt terület belvízelvezetés biztonsága jelentősen megnőtt.