A Társulat fő tevékenysége a közcélú vízrendezési munkák mellett mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás, valamint e tevékenységekhez kapcsolódó művek karbantartása, fejlesztése. A Társulat 2004-ben az AVOP keretében 9 sikeres pályázatot adott be öntözésfejlesztésre és belvízcsatornák rekonstrukciójára, valamint az országban elsőként irányítástechnikai távfelügyeleti rendszer kiépítését kezdte el, melybe jelenleg hat szivattyútelep vezérlése tartozik. Ezek közül külön említést érdemel a Felső-Kurcai szivattyútelep, mely a Körös folyóból juttat öntöző és ökológiai vizet a Kurca rendszerbe max. 4,8 m³ /s kapacitással.
A Társulat fő tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is folytat, és a képződött nyereséget kezelésében lévő létesítmények felújítására fordítja. Kiemelendőek az elmúlt négy évben megvalósult állattartó telepek korszerűsítését célzó beruházások, melyek során számos hígtrágya tároló épült meg. Jelenleg egy nagyobb sertéstelep trágyakezelési és tartáskorszerűsítési munkáinak generálkivitelezője a társulat. 2006-ban Derekegyház mellett egy 32 ha-on elterülő halastó rendszer átalakítását végezte el, melynek köszönhetően több megkeresést is kapott.
A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 2004 évtől az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszernek megfelelően végzi tevékenységét. Céljuk, hogy a mezőgazdasági termelők, megrendelőik, a társulat tagjainak elégedettségét növeljék.
Társulatunk 2008-ban az UMVP keretében 14 db belvízvédelmi, 2 db öntözőcsatorna és 4 db szivattyútelep rekonstrukciójára nyújtott be támogatási kérelmet. A 2008-ban beadott csatornák és szivattyútelepek rekonstrukciója 2010-évben befejeződik. 2009-ben társulat a következő belvízvédelmi és öntözőcsatornák fejlesztésére adott be pályázatot, a helyi termelők és gazdálkodók igényeinek figyelembe vételével: Sebesfoki csatorna, Füsti csatorna, Czakó csatorna, Szilaséri csatorna, Tibortelepi csatorna, Alsóréti csatorna, Tűzkövesi csatorna, Keskenyéri csatorna, K-29 csatorna, Nagyéri csatorna, Istvánmajori csatorna, Zoltántéri csatorna, Kenderföldi csatorna, Szentlászló főcsatorna, Dónáti nyomásközpont nyomócső és öntözőtelep. Ezen csatornák rekonstrukciójára 2010-2012 években kerül sor.
A jövőre nézve prioritást élvezhetnek azok a fejlesztések, melyek az összegyülekező vizek tározására, valamint öntözésére való felhasználását célozzák meg, ezáltal biztosítva a tag termelők belvízmentes termelését és gazdaságos öntözővízhez jutását.