UMVP I. 2009-2011.

A csatorna hossza 3000 fm, a víz gyűjtő terület nagysága 2,37 km2. A felújítással elérni kívánt cél, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. A cél elérése érdekében az alábbi munkák elvégzésére került sor: nádirtás, műtárgyak átépítése, gaz (a csatorna teljes hosszában a csatorna part lekaszálásra került a vágóasztal szélességében mindkét oldalon, ami 2* 1,65m), cserje irtás a csatorna 0+000-1+105 szelvényei közötti szakaszán.