UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. A cél elérése érdekében az alábbi munkák elvégzése történtek:
– Egyes fák kiemelése: a csatornán az alábbi szerelvényeknél (l0+000-3+348 fm között) egyes fák kiemelése (44db 30 cm átmérőig).
– Cserjeirtás: kézi cserje irtás a 0+000-3+348 fm között mindkét oldalon 3000 m2.
– Gépi cserje irtás a 0+000-3+348 fm között mindkét oldalon 4722 m2.
– Nád és gaz irtás a csatorna teljes hosszában vízszintes részeken mindkét oldalon vágóasztal – szélességben gaztalanításra került.
– Tuskó irtás a cserje irtás után 10-30 cm között 0,02 m3/m2 154,44m3.
– Járóút építése a csatorna 0-3348 fm szerelvények között egy oldalon 4 m szélességben.
– Iszapoló kotrás.
– Depónia rendezés a földtömeg számításban meghatározott iszap mennyiségének 80 %-a került a helyszínen elrendezésre (1028 m3 ).
– Műtárgyak karbantartása.
– Szivattyú telep rekonstrukció: 2db FLYGT 3201 CP LT 22 kW szivattyú felújítás, korrózió gátló festés.
– 2db visszacsapó szelep felújítása.
– 2db NA 300 tolózár felújítása.
– Vízszintérzékelő berendezések cseréje.
– Elektromos ellátó hálózat rekonstrukciója, tér világítás helyreállítása.
– Belső elektromos vezérlés felújítása, cseréje.