A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 105 ezer ha működési területtel, 80 ezer ha tagterülettel, mint egy 8 ezer érdekelttel, taggal közreműködve végzi alaptevékenységeit. Az alaptevékenységen kívül megrendelőink részére mélyépítési, mezőgazdasági, építőipari gépkölcsönzési szolgáltatásokat nyújtunk.
Stratégiai célkitűzésünk a társulat hosszú távú fennmaradása. Társulatunk célkitűzéseit az érdekeltek / megrendelők elégedettségének megvalósításán keresztül kívánja elérni. A minőséget úgy kezeljük, mint a társulatunk hosszú távú fennmaradásának és fejlődésének egyik meghatározó tényezőjét. A minőség jelentős szerepet játszik társulatunk piaci versenyképességében. A jogi eloírások betartását működésünk peremfeltételének tekintjük.

A minőségpolitika megvalósulása érdekében:

– Működtetjük és fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert.

– Társulatunk eredményes és hatékony működéséhez meghatározzuk, irányítjuk és fejlesztjük tevékenységeink folyamatait.

– Törekszünk az érdekeltek / megrendelőink elégedettségét növelő megoldások alkalmazására.

– A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi munkavégzés mellé.

– Munkatársainknál kialakítjuk és tudatosítjuk az érdekelti / megrendelő központú szemléletet és cselekvést, fejlődésüket képzéssel és tapasztalatok átadásával biztosítjuk, az eredményes és hatékony munkájukat elismerjük.

– Érdekeltekkel / megrendelőkkel és beszállítóinkkal hosszú távú, kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatra törekszünk.

– Folyamatainkat, minőségirányítási rendszerünket az érdekeltek / megrendelők igényeinek figyelembevételével, az érdekeltek / megrendelők észrevételének visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük.

Gondot fordítunk arra, hogy minőségpolitikánkat minden munkatársunk megértse, elfogadja, alkalmazza és fejlesztésére javaslatot tegyen.

Szentes, 2009.01.20.

Ugrai Bálint
ügyvezető