UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél az volt, hogy a létesítmény eredeti funkcióját, a tervezett kapacitással ellássa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükség esetén.
A rekonstrukciós munkák során az alábbiak kerültek elvégzésre: egyes fák kiemelése, cserje irtás, nádkaszálás, gaz kaszálás, depónia rendezés, műtárgyak karbantartása.