UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. A 3+000 – 5+300 fm szerelvények közötti szakaszon a terep adottságaiból eredő mélyvonulatokon átvezető önkormányzati földutak belvízi, illetve fakadó vizes időszakban, korábban a rekonstrukció hiánya miatt járhatatlanokká váltak. A rekonstrukciós munkák során az alábbiak kerültek elvégzésre. Egyes fák kitermelése, cserjeirtás kézi (0-700 fm között mindkét oldalon és a 800-1047 fm között mindkét oldalon) és gépi módon (700-800 fm között mind két oldalon). Nád és gazirtás a csatorna teljes hosszában. Járóút építése a csatorna 0-5300 fm szelvények között egy oldalon 3m szélességben rendezésre került. Iszapoló kotrás a csatorna teljes hosszán egy oldalról került elvégzésre. Műtárgyak karbantartása, a csatornán lévő műtárgyakon nagykarbantartást végeztek, melynek következtében elvégzésre került az iszapolás, illesztések kikenése, valamint műtárgy tartozékok helyreállítása.