Az árvízmentesítést Szentes térségében 1885 előtt kilenc társulat végezte. 1885-ben a társulatokat egyesítették, így alakult meg a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő-és Belvízszabályozó Társulat, 18,7 km töltéssel és 229,4 km csatornával, melynek akkori főigazgatói tisztségét Fekete Márton töltötte be. A belvízhálózat fő vonala a Veker (6 mellékcsatornával), a Kórógy (10 mellékcsatornával) és a Kurca 15 km-es holtmedre alkotta. A Körös-Tisza-Maros Ármentesítő-és Belvízszabályozó Társulat az ország akkori legnagyobb ármentesítő társulata volt. Ez a nagy társulat az árvízvédelmi töltések véglegesítésén, majd folyamatos erősítésén túl kiépítette a Veker, Kórógy és Ludas vízfolyások belvízi műveit, a szentesi és mindszenti szivattyútelepeket. A mostani újjáalakított társulat tehát nagy szakmai hagyományoknak az örököse. Hajdani székháza Szentesen a Kiss Bálint u. 13. szám alatt található, amely ma az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szentesi Szakaszmérnökségének központja.
Az 1948-ban kiépülő szocialista rendszer államosította a társulatokat, valamennyi vízügyi feladatot állami feladattá nyilvánított. Ez a rendszer azonban nem biztosította mezőgazdasági termelők igényeinek kielégítését.
A Társulat 1960. szeptember 26-án egy 15 fős szervezőbizottság alakításával kezdte újraszervezését, az alakuló taggyűlés 1960. november 23-án 59 taggal határozta el a társulat megalakulását. A társulat működése 1960. december 1-én kezdődött meg. 1962-ben érte el végleges területét, mely a mai napig fennáll. A társulat készítette el 1979-ben Szentes város vízrendezési koncepciótervét. 1987-ig Papp Lajos a Társulat igazgatója, őt Csatlós Péter váltotta, aki 2007-ben nyugdíjba vonult. Utódja a Társulat jelenlegi ügyvezetője Ugrai Bálint.