UMVP I. 2009-2011.

A felújítással elérni kívánt cél, hogy a létesítmény belvízelvezető funkcióját, a tervezett kapacitással elláthassa, az összegyűjtött belvizet, valamint a szivárgó vizeket a befogadó felé továbbíthassa a szükséges ütemben. A cél elérése érdekében az alábbi munkák elvégzése történtek:cserje irtás, nádirtás, gaz kaszálás, meglévő elzáró szerkezet felújítása és műtárgyak karbantartása. A csatornán, lévő műtárgyakon nagy karbantartás lett elvégezve, aminek keretében a műtárgyak kialakítása, az illesztések kikenése, a burkolat javítása, kerékvetők helyre állítása, lefestése, vízszintes és rézsűs felületek rendezése az elő és utóburkolat hosszáig.
1m3/s feletti vízszállító kapacitással rendelkező műtárgy 4 db
1m3/s alatti vízszállító kapacitással rendelkező műtárgy 20 db